Bom lượn 3 tấn của Nga tiếp tục phá hủy các cứ điểm Ukraine-Tin Tức Thể Thao 789BET