Hạt sen bổ dưỡng, trị nhiều bệnh nhưng những người này không nên ăn