Từ chiều tối mai 2/7, miền Bắc nhiều nơi hứng mưa to và dông-Liên hệ 789BET