Đứt cáp vận thang ở Hà Nội, 3 người chết, 7 người bị thương-789 tổng đài